MA.RUN 2014

Den nye og den gamle formand har repræsenteret DSK ved Maria Auxiliatrix Run i Venlo.