Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling og hyggeweekend blev traditionen tro afholdt på Fyn, og det i weekenden, hvor det endelig blev forår. Udover det formelle med generalforsamlingen, blev der hygget med snak og en enkelt øl. Bålet var tændt og der blev snakket og hygget til langt ud på aftenen.